Vilkår & Betingelser
1. Introduktion
Disse vilkår og betingelser gælder for enhver sag/opgave, som Summ, CVR-nummer 33884559, påtager sig, medmindre andet er aftalt skriftligt. Summ er organiseret som et Anpartsselskab (ApS). Vores generelle kontaktinformation er som følger:

SUMM ApS
SLUSEHOLMEN 2, 1. sal,
2450 KØBENHAVN SV
CVR-nummer: 33884559
Telefon: 29333355
Email:
info@summ.dk
Summ har en erhvervskonto hos Sydbank.
Kontonummer: 6818
Konto: 1109106
IBAN: DK0668180001109106

2. Opgaven
Når vi påtager os en ny opgave, udarbejder vi en klientaftale. Aftalen definerer vores forståelse af opgaven, vores og kundens forpligtelser, de ydelser, vi forventer at levere, hvilke partnere og andre medarbejdere der vil være involveret i sagen, de gældende takster for de enkelte personer samt et samlet estimat af honorarer og ydelser. Vi estimerer det samlede honorar i forhold til den forventede arbejdsbyrde. Hvis opgavens karakter ændrer sig, vil vi informere kunden om de ændrede betingelser.

3. Identitetsinformation
Summ er underlagt hvidvasklovgivningen, hvilket forpligter os til at indhente og opbevare identitetsinformation for alle kunder. Alle kunder registreres i AML-systemet Creditro og gennemgår KYC-verifikation.

4. Honorering
Vores honorarer fastsættes på baggrund af en konkret vurdering, der tager højde for:
• Den leverede service
• Tidsforbrug
• Antallet af dokumenter og banktransaktioner
• Hvem der bidrog til at løse opgaven
• Opgavens kompleksitet
• Om opgaven krævede arbejde under betydeligt tidspres
• Ansvarsgraden forbundet med opgavens udførelse

Vores honorarer er eksklusive relevante udgifter og omkostninger. Vi forbeholder os retten til at opkræve yderligere honorarer, hvis arbejdsmængden overstiger det aftalte.

5. Betaling og Forudbetaling
Typisk udsteder vi en faktura, når opgaven påbegyndes. For større eller længerevarende opgaver afregnes honoraret bagudrettet månedligt, medmindre andet er aftalt. Vi forbeholder os retten til at kræve forudbetaling for sager, hvor opgavens karakter efter vores vurdering nødvendiggør det. Betalingsbetingelserne er 8 dage fra fakturadato, og moms tillægges i overensstemmelse med dansk momsregler.

6. Leverandørservice Aftale
Vi forbeholder os retten til at opkræve vores honorarer gennem en leverandørservice aftale og etablere et debitor mandat for alle vores kunder.

7. Prisjustering
Vi forbeholder os retten til årligt at justere honorarerne for vores ydelser i overensstemmelse med et specificeret prisindeks.

8. Forpligtelser
Alle kunder forventes at levere dokumenter, optegnelser og materiale i digital form til vores arbejde. Kunderne forventes også at levere deres dokumenter regelmæssigt i forbindelse med vores arbejde månedligt. Hvis en kunde ikke overholder fristen for månedlig dokumentaflevering, forbeholder vi os retten til at opkræve et ekstra honorar som kompensation for eventuelle forsinkelser, der måtte opstå på grund af den sene aflevering af dokumentmaterialet.

9. Opsigelse af Kundeforhold
Ved opsigelse af et kundeforhold vil opsigelsesperioden altid være udgangen af indeværende kvartal, så vi kan afslutte arbejdet og fakturere for de udførte ydelser, medmindre andet er aftalt skriftligt.

10. Opstartsgebyr
Vi forbeholder os retten til at opkræve et opstartsgebyr for at dække omkostningerne forbundet med onboarding af nye kunder.

11. Fortrolighed
Alle oplysninger modtaget i forbindelse med en opgave behandles som fortrolige, medmindre omstændighederne tydeligt indikerer andet.

12. Brug af Vores Ydelser
Vores ydelser er skræddersyet til den specifikke opgave og må ikke anvendes til andre formål uden vores udtrykkelige forudgående godkendelse. Medmindre andet er aftalt, er vi kun ansvarlige over for kunden for de leverede rådgivningsydelser. Kunden har ret til at bruge det specifikke skriftlige materiale, vi har udarbejdet til en given opgave, mens Summ beholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.

13. Dokumentopbevaring
Summ fuldfører opgaven indtil dens naturlige afslutning eller indtil kunden anmoder om, at sagen afsluttes. Dokumenter udleveres typisk senest ved opgavens afslutning, og vi opbevarer dokumenterne i mindst fem år fra fakturadatoen. For information om opbevaring, sletning, dataadgang mv. henvises til vores databehandleraftale.

14. Lovvalg og Værneting
Enhver tvist mellem kunden og Summ skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved en kompetent dansk domstol.


Overhold altid dine deadlines

Ring til os på +45 29 33 33 55, skiv en email til info@summ.dk eller udfyld formularen forneden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Kontakt os nu

Kontakt os i dag og oplev, hvordan Summ kan revolutionere din regnskabsstyring. Lad os finde de perfekte løsninger til din virksomhed, eller bare tag en snak med os. Vi er her for at hjælpe dig med at tage din virksomhed til næste niveau.

Du kan til enhver tid afmelde disse meddelelser. For mere information om, hvordan du afmelder, vores privatlivspraksis, og hvordan vi er forpligtede til at beskytte og respektere dit privatliv, bedes du gennemgå vores Privatlivspolitik.

Ved at klikke på send nedenfor, giver du samtykke til, at Summ opbevarer og behandler dine personlige oplysninger, som du har indsendt ovenfor, for at levere de ønskede tjenester og oplysninger.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.