samlet.jpg

....STIFT SELSKAB..COMPANY START-UP....

 

….STIFT SELSKAB..COMPANY START-UP….

….Hos Summ tilbyder vi at hjælpe dig hele vejen med din virksomhed. Dette er i tråd med vores filosofi om one point of contact. Vi vil derfor være med helt fra start og tilbyder vores kunder hjælp til oprettelse af nyt selskab.

Uanset om du skal starte en ny virksomhed, eller om du er erfaren erhvervsdrivende, der skal starte endnu et selskab, er vi behjælpelige med råd og vejledning. De forskellige selskabsformer kan være svære at finde rundt i, og vores konsulenter sidder klar til at rådgive dig om den selskabsform, der passer bedst til din forretning.

Vi tror på god kundekontakt og gode relationer. Vi vil derfor kontakte dig, når du har udfyldt formularen på denne side for at få bekræftet din ordre og eventuelt rådgive dig på vej til de rigtige beslutninger om blandt andet oprettelse som arbejdsgiver eller momsregistrering..At Summ we offer to help you the entire way with your company. This is in line with our philosophy of one-point contact (See link). Therefore, we will be with you from the very start and offer help to our clients start up their new company.

Regardless of whether you are starting a new company, or you are an experience business owner, preparing to start another company, we are ready to help and advise you. The different types of company choices can be hard to navigate in, and our consultants are ready to help you find the right company form that suits your needs.

We believe in good contact with our clients and good relations. Therefore, we will contact you, when you have filled the form on this page to confirm your order and if necessary, assist you in making the right choices when setting up as an employer or VAT registering….

….Summ er tilgængelig for hjælp, råd og vejledning omkring dit nye selskab, og vi hjælper dig godt på vej til at nå dine mål..Summ is available for help, advice and guidance regarding your new company and we will help you reach your goals….

 
 

 

….PRISER..Prices….

op_01.png
op_02.png
op_03.png
op_04.png
 

 

….FORMULAR..form….

 
Name *
Name
stifters navn
Tilføj en anden direktør end stifteren

ØVRIGE FORHOLD:
Momsregistrering (495 kr)
Registering i det offentlige ejerregister (495 kr)

 
 

 

VIRKSOMHEDSFORMER

FÅ OVERBLIK OVER DE 5 MEST ALMINDELIGE VIRKSOMHEDERFORMER

virksomhedsformer.png
 

Uagtet valg af virksomhedsform kan SUMM hjælpe dig med, at oprette din virksomhed. Kontakt os – vi er klar til at hjælpe dig i gang. 

*
En enkeltmandsvirksomhed beskattes efter ejerens valg enten under:
• Personskattereglerne – hvor indkomsten beskattes som personlig indkomst
• Virksomhedsordningen – hvor renteudgifter kan fratrækkes i den personlige indkomst,
og overskuddet opspares i virksomheden mod at betale en foreløbig skat; eller
• Kapitalafkastordningen – der giver nogle af virksomhedsordningens fordele.
**
I et interessentskab beskattes ejerne i forhold til deres ejerandel enten efter:
Personskattereglerne, hvor indkomsten beskattes som personlig indkomst, 
• Virksomhedsordningen, hvor renteudgifter kan fratrækkes i den personlige indkomst og overskuddet
• opspares i virksomheden mod at betale en foreløbig skat eller
• Kapitalafkastordningen, der giver nogle af virksomhedsordningens fordele.
***
I kapitalselskaber (A/S, APS og IVS) sker beskatningen i virksomheden og ikke hos ejerne. Et kapitalselskab betaler selskabsskat. Får du udbetalt løn fra selskabet, skal du betale A-skat og AM-bidrag på samme måde som andre ansatte. Får du udbetalt udbytte, skal du betale udbytteskat.

 
 

DK
EN