regnskab.jpg

....REGNSKAB & Skat..Annual report & TAX....

 

….REGNSKAB & SKAT..TAX AND ANNUAL….

Jf. årsregnskabsloven skal de fleste danske selskaber årligt indlevere et årsregnskab. Loven ændrer sig konstant, og der kommer løbende nye krav til årsregnskabets indhold, udformning mv.

Hos Summ udarbejder vi regnskaber for en bred vifte af kunder, som finder tryghed i, at deres årsregnskaber bliver afleveret til tiden, er retvisende og følger gældende lovgivning.

Vi er opmærksomme på, at årsregnskaber er offentligt tilgængeligt materiale, og vi er dermed også helt indforståede med, at kvalitet er et nøgleord, så selskabet kan fremstå professionel. Årsregnskaber bliver bl.a. benyttet af interessenter eller banker i forbindelse med vurdering af kreditværdighed. Vi bistår vores kunder med uddybning af årsregnskaberne og deltager gerne i møder med interessenter, så alle parter føler sig trygge omkring tallene.

Udover årsregnskabet skal selskaber årligt indlevere selskabsselvangivelsen. Som en naturlig del af opgaven omkring årsafslutning udarbejder vi også selskabets selvangivelse, hvor vi igen sikre, at selskabets skat bliver beregnet korrekt efter den til enhver tid gældende lovgivning. I den forbindelse sikrer vi naturligvis også, at selskabet nyder godt af de fradrag, der måtte være, og skatteoptimering er blandt nøgleordene i vores rådgivning.

 
 


DK
EN