raadgivning.jpg

....Rådgivning..Counselling....

 

….RÅDGIVNING

Som professionelle fagfolk er et af vores vigtigste egenskaber at kunne give vores kunder god rådgivning. Det står dybt indprentet i vores DNA at forbedre kundens økonomifunktion via kyndig rådgivning, og vi brænder for at hjælpe vores kunder med spørgsmål af økonomisk karakter.

Vores medarbejdere har gennem mange års virke opnået stor erfaring med rådgivning. Vi oplever ofte, at vores kunder har et bedre beslutningsgrundlag, såfremt økonomiske fakta er fremlagt enkelt og præcist.

Hos Summ er rådgivning personligt, og vi sætter os altid grundigt ind i din virksomhed og din situation. Vi sørger for at undersøge alle muligheder og finder altid den helt rette løsning for din virksomhed.
..

COUNSELLING

As professional specialists one of our most important attributes is being able to advise our clients. It is deeply implemented in our DNA to improve the client’s financial function through competent counsel and we are dedicated to helping our clients with questions of any financial character

Our employees have achieved lots of experience in counselling throughout lots of years doing so. We often experience our clients have a better basis for making decision when financial facts have been presented simply and precisely.

At Summ, counselling is personal, and we always thoroughly acquaint ourselves with your company and your situation. We make sure to explore every opportunity and always find the right solution for your company….

….Vi rådgiver vores kunder inden for BL.A.

Budgettering
Finansiering
Skatteplanlægning
Økonomistyring
Sparring med ledelsen
HR
Momsret
Selskabsstiftning
Procesoptimering

..
WE COUNSEL OUR CLIENTS AMONG OTHER THINGS IN THE FOLLOWING AREAS:

Budgeting
Financing
Tax-planning
Financial management
Sparring with management
HR
VAT law
Company start-up
Process optimization….

 
 

 

….IT-RÅDGIVNING..IT-COUNSELLING….

 

….Vi ved, hvor vigtig IT er i din hverdag..We know how important IT is for your company….

….Af samme årsag har vi i Summ medarbejdere, der er IT-uddannede med speciale i implementering og skifte af økonomisystemer.

Vi kan skræddersy løsninger til dine behov og har stor erfaring med implementering af bl.a. projekt-, lager- og produktionsmoduler.

Vi rådgiver altid vores kunder med udgangspunkt i det økonomisystem, som egner sig bedst til netop deres virksomhed..For the same reason, we here at Summ have employees, who are educated in IT and specialize in implementation and change of financial systems (ERP).

We can tailor solutions to your needs and have lots of experience with implementing project-, inventory- and production modules.

We always counsel our clients based on the ERP system which is best suited to their company….

 
 


DK
EN