samlet.jpg

One point of contact

 
 

One point of contact

….Hos Summ gør vi en særlig dyd ud af at gøre hverdagen lettere for vores kunder. Vi opererer derfor med et koncept, der er ny i vores branche. Vi kalder det one point of contact..At Summ we make a virtue of making everyday life easier for our customers. We therefore function with a concept which is new to our line of business. We call it one point of contact….

….Summ har et bredt netværk inden for de områder, som økonomifunktionen i danske virksomheder normalt har ansvaret for - fx IT, forsikring, bankforbindelser, autoriseret revisorer og advokater.

Vi kan derfor tilbyde vores kunder at stå for alt forhandling, materialesamling og kommunikation med disse leverandører for at lette din hverdag.

One point of contact betyder, at du udelukkende behøver tale med os. Derefter vil vi udføre benarbejdet og viderebringe dine budskaber - i din og din virksomheds bedste interesse.

One point of contact er skabt for at gøre hverdagen lettere for dig..Summ has a broad network within the areas, which the economic function of most Danish companies is responsible for – for example IT, insurance, bank connections, authorized accountants and lawyers.

Therefor we can offer to be in charge of all negotiations, material collection and communication with these suppliers to ease your burden.

One point of contact means that you only need to talk to us. Afterwards, we’ll do all the legwork and pass on your messages – in the best interest of you and your company.

One point of contact is made to make life easier for you….

 
 


DK
EN