samlet2.jpg

MERGERS & ACQUISTIONS

 

MERGERS &
ACQUISTIONS

….Hos Summ kan vi hjælpe dig med at gennemføre en succesfuld virksomhedshandel.

Vi har bred erfaring inden for virksomhedskøb og -salg og gennemført mange succesfulde virksomhedshandler - i Danmark såvel som i udlandet.

Vi ved, at en virksomhedshandel i mange tilfælde kræver, at man både kan reagere hurtigt, mønstre store ressourcer på kort tid og løbende holde processen til ilden – alt det kan vi levere.

Vi sammensætter og tilrettelægger altid vores M&A teams, så din virksomhedshandel kan afsluttes hurtigt og effektivt. Og vores gode forhandlere sikre, at handlen sker på de bedst mulige vilkår for dig og din virksomhed.

Som det er tilfældet med alle vores ydelser, tilbyder vi som noget særligt på markedet one point of contact. Dermed kan vi tilbyde dig en komplet pakke, hvor vi også varetager bl.a. kontakten med advokat mv., for derved at lette byrden mest muligt for dig.

Vi har et godt netværk i Danmark og udlandet, og du vil altid være sikret den bedst mulige rådgivning i forbindelse med en handel.
..
At Summ we can help you complete a successful company trade.

We have broad experience with mergers and acquisitions and have completed several successful company trades in Denmark as well as abroad.

We know that M&A, in many occasions, requires that you can react quickly, provide large resources in a short period of time and keep the process running – all of this is something we can deliver.

We always combine and organize our M&A teams, so that your company trade can be completed quickly and efficiently. Our good negotiators ensure that the deal happens under the best conditions for you and your company.

As is the case with all our services, we offer something special to market that we call one point of contact. This means we can offer you a complete package where we also take care of contacting the lawyer etc. - to lighten your burden.

We have a great network in Denmark and abroad and you will always be ensured the best possible advice and counselling regarding a trade….….Vi er med under hele processen og HJÆLPER bl.a. med:
..
We are with you during the entire process and will amongst other things help you with:
….

….Indledende møder med potentielle
købere/ virksomheder..Initiating meetings with potential buyers/companies….

arrow.png

….Grundig Due diligence i samarbejde med modpart, samt opbygning af datadelingsfora..Thorough due diligence in cooperation with the counterpart, as well as building data sharing forums….

….Vurdering og værdiansættelse..Valuation….

arrow.png

….Rådgivning omkring fremtiden – herunder set fra et økonomisk perspektiv..Counselling and advice on the future, seen from a financial perspective….

arrow.png

….Udarbejdelse af kontrakter i samarbejde med advokat – herunder rådgivning..Drawing up contracts in cooperation with a lawyer – including advice and counselling….

arrow.png

….Løbende forhandlinger..Ongoing negotiations….

arrow.png

….Færdiggørelse og opfølgning..Completion and follow-ups….

 
 


DK
EN