samlet2.jpg

....Outsourcing af løn..Payroll Outsourcing....

 

….OUTSOURCING
AF LØN..Outsourcing of payroll….

 

….Summ tilbyder lønadministration til virksomheder i alle størrelser inden for alle brancher..Summ offers payroll administration to companies of all sizes in all branches….  

….En velkørende lønfunktion giver sikkerhed hos dine medarbejdere, og lønadministration er derfor et vigtigt grundelement i en god økonomifunktion.

Summ har særdeles god erfaring med udarbejdelse af løn og laver hver måned lønsedler for en langrække kunder og deres medarbejdere. Med Summ som lønpartner er du sikret en professionel håndtering af jeres lønadministration.

Vi har flere lønbogholdere hos Summ og sørger for, at din opgave altid bliver varetaget af flere medarbejdere. På den måde er du altid sikret en velfungerende lønfunktion, der ikke bliver hindret af sygdom eller ferie.

Vi har stor erfaring med aflønning af medarbejdere – uanset, om der er tale om funktionærer, timelønnede eller provisionslønnede.

Vi hjælper vores kunder med at holde sig opdaterede om de seneste regler og love. Vi forstår os på personalejura og assisterer fra første til sidste lønseddel - og alt, der ligger derimellem.

Vi sørger for, at alle indberetninger til myndighederne sker rettidigt. Dine medarbejdere modtager deres lønseddel i deres e-Boks.
..
A highly professional payroll function gives safety to your employees and payroll administration is therefore an important pillar in good financial department.

Summ has particularly good experience in dealing with the process of payroll and we manage payrolls for several clients and their employees each and every month. With Summ as your payroll partner, you are ensured a professional management of your payroll administration. 

We have several payroll experts at Summ. This ensures an efficient payroll function, which isn’t hindered by illness or holidays.

We have lots of experience in any type of payroll – including but not restricted to full-time, hourly paid, paid by commission etc.

We help our clients to stay up to date with the latest laws and regulations. We understand HR law and assist you from the first until the last pay slip and everything in between.

We make sure that all notifications to authorities happens on time. Your employees receive their pay slips in their e-Boks….

….
Hvorfor skal du outsource din lønfunktion?
..
Why should you outsource your payroll function?
….

….Kompetent samarbejdspartner
Vi er opdateret på love og regulativer og sørger for, at lønnen bliver leveret til tiden – hver gang.

Kompetent rådgivning
Har du spørgsmål til lønnen? Vores kompetente medarbejdere hjælper glædeligt med at løse de udfordringer, som I måtte have i lønadministrationen.

Optimering
Vi ser på optimeringsmuligheder i din lønfunktion. Vi ser blandt andet på de nuværende arbejdsgange i lønfunktionen og kommer med optimeringsforslag, så din lønadministration bliver mere strømlinet, og du får frigivet mere tid til din forretning.

Spar penge og ressourcer
Hos Summ betaler du et fast beløb per lønseddel. Det er let og gennemskueligt. Du sparer ressourcer ved at overdrage denne opgave til os, så du kan fokusere på din kerneforretning.

Back-up
Du er altid sikret en samarbejdspartner, der kan stå for din lønadministration. Vi har altid en medarbejder, der står klar til at udarbejde dine lønsedler – du skal ikke bekymre dig om sygdom eller anden fravær, der kan sætte din lønadministration over styr.
..
Competent business partner
We are up to date with laws and regulations and make sure that the pay slips are delivered on time – every time.

Competent counselling
Do you have any questions regarding the payroll? Our competent employees will happily help you resolve whatever issues you have in your payroll administration.

Optimization
We look for opportunities for optimizing your payroll function. We look at the current work procedures in the department and make suggestions to optimize and streamline it and thereby free more time for your business.

Save money and resources
At Summ you pay a fixed amount per pay slip. It is easy and transparent. You save resources by delegating this task to us, so you can focus on your core business.

Back-up
You are always sure of a business partner that can take care of your payroll administration. We always have an employee to do the payroll – you don’t need to worry about illness or other absence, which may jeopardize your payroll administration….

 
 

….Priser..prices….

….Månedslønnede..Monthly salary….

99.png

….14-dages lønnede..14 days salary….

69.png

….Oprettelse..Creating….

65.png

….Tilmelding..Registration….

400.png

….Indberetning af 0-angivelse..Reporting of 0 declaration….: 49,-

 

Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores ydelser:

Telefon: (+45) 29 33 33 55


Email: info@summ.dk

 


DK
EN