samlet2.jpg

....KARRIERE..CAREER....

 
karriere3.jpg

….Vil du arbejde i en virksomhed i rivende udvikling?..Do you want to work in a company undergoing rapid development?….

….Vil du være en del af en moderne og ambitiøs virksomhed i rivende udvikling?

Summ er en regnskabsvirksomhed, der udfører alle tænkelige arbejdsopgaver af økonomisk karakter - lige fra selskabsstiftelse til bogholderi og økonomisk rådgivning. Vi er en ung spiller på markedet, hvilket vi kun ser som en fordel. Vi giver et friskt pust til branchen med god, energisk kundeservice og dedikerede medarbejdere. Vi holder til i topmoderne faciliteter på Sluseholmen i København.

Vores medarbejdere skal arbejde under flotte og moderne rammer – det, mener vi, gavner arbejdsglæden og skaber de perfekte rammer for et effektivt og inspirerende arbejdsmiljø
..
Do you want to be part of a modern and ambitious company undergoing rapid developments?

Summ is an accounting company, which carries out every thinkable task of a financial nature – from company start-ups to accounting and financial counselling. We are a young player on the market, which we only see as an advantage. We add a fresh breath of air to the field with good and energetic customer service and dedicated employees. We are to be found in state of the art facilities at Sluseholmen in Copenhagen.

Our employees need to work in smart and modern surroundings – we mean this adds to job satisfaction and creates the perfect settings for an effective and inspiring working environment….

 
 

….Send en uforpligtende ansøgning

Er Summ din næste arbejdsplads?
Selvom vi ikke nødvendigvis har oplistede jobannoncer, er du altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning til os. Vi kigger alle ansøgninger grundigt igennem og kalder dig til samtale, hvis din profil matcher vores team.
..

Send an uninvited application

Is Summ your next workplace?
Despite not having any listed job advertisements, you are always welcome to send an uninvited application. We check every application thoroughly and call you in for an interview, if your profile matches our team….

 
 
karriere3.jpg

….Innovative og iderige..Innovative and inventive….

….Vi kan lide at være anderledes og innovative. Vi ønsker at skabe konkrete løsninger for vores kunder i stedet for blot at tale. Vores effektivitet sparer vores kunder for spildt tid og spildte penge. Hos Summ sætter vi teknologi i højsædet og ønsker derfor at ændre billedet af revisorer som grå og kedelige.
..
We like to be different and innovative. We wish to create specific solutions for our clients instead of just talking. Our efficiency spares our clients of wasted time and money. At Summ we give technology a pride of place and therefore want to change the dull and boring image of accountants.….

 
 

….Vil du arbejde med de bedste kollegaer?

Vores team består af yderst kompetente medarbejdere, der kan deres kram. Derudover har vi en meget uformel og humoristisk tone på arbejdspladsen. Hos Summ er medarbejderen altid i centrum. Vi er bevidste om, at vores største aktiv er vores medarbejdere, og en investering i vores medarbejdere er den bedste investering i Summ. Vi er derfor ivrige efter at udvikle vores medarbejdere, så vi sammen kan rykke til nye niveauer
..

Do you want to work with the best colleagues?

Our team is made up of adequate staff who know what they’re doing. We have a very informal and humoristic tone in our workspace. At Summ the employee is always in the center. We are aware that our greatest assets are our employees and an investment in our employees it the best investment. We are therefore eager to develop our staff, so we can move to new heights, together….

 
 
karriere4.jpg

….Får du et kick af at samarbejde med spændende kunder?..Do you get a kick from working with exciting clients?….

….Summ har en meget bred kundeskare – og det er vi stolte af. De mange forskellige kunder giver en alsidig hverdag med masser af forskellige udfordringer. Vi tilbyder vores kunder dén ekstra kundeservice, som skiller os ud fra resten af branchen. Vi går et ekstra skridt for vores kunder, og vores medarbejdere ved, at kundeservice er alfa og omega. Som medarbejder hos Summ skal du brænde for kunderne og deres behov. Til gengæld vil de mange kunder udvikle dig fagligt og socialt.
..
Summ has a very broad customer base, which is something we are proud of. The many different clients give a versatile workday with lots of different challenges. We offer our clients the extra customer service, which separates us from the rest. We will take an extra step for our clients and our employees know that customer service is alpha and omega. As an employee at Summ you must be dedicated to the customers and their needs. In return the clients and customers will develop you both professionally and socially.….

 
 

….Professionelle, men helt nede på jorden

Vi stiller store krav til os selv og kvaliteten på vores arbejde. Arbejdet skal gøres rigtigt første gang, og kvaliteten skal være upåklagelig.

Kravene til vores serviceydelser er anderledes og mere krævende end tidligere. Bogholderi er ikke blot debit og kredit længere. Kunderne ønsker en tættere kontakt med deres konsulenter og forventer at kunne indgå i dialog omkring rådgivningen med en uformel tone.

Vi er topprofessionelle, men stadig helt nede på jorden, så vores kunder kan få en uformel dialog. Vi ved, at vi er den nærmeste rådgiver for vores kunder, og derfor er det vigtigt at vi har et stort tillidsforhold. Her er professionalisme nøgleordet. Vores medarbejdere har alle daglig kundekontakt og er vores ansigt udadtil, og derfor er det yderst vigtigt, at vi kan tilbyde en service, der er professionel og upåklagelig
..

Professional, but down to earth

We have high standards when it comes to the quality of our work. The work has to be done right the first time and the quality has to be faultless.

The standards aimed towards our services are different and more demanding than before. Bookkeeping and accounting is no longer just debit and credit. Clients want closer contact with their consultants and expect to be able to communicate about the counselling in an informal tone.

We are top professional but still down to earth, so our customers can have an informal dialogue. We know that we are the closest advisors to our clients and therefore it is important that we have good relationship of trust. Here, professionalism is the key-word. Our employees all have daily contact with our clients and are our public image which means it is uttermost important that we can offer a service, which is professional and irreproachable….

 
 
karriere6.jpg

The Summ way!

….Vi er anderledes. Og vi er stolte af det!
Vores medarbejdere er glade for at være en del af et team, som vi kan være stolte af. Vores uformelle tone og vores exceptionelle service er kun set få andre steder i branchen. Derfor har vi navngivet det The Summ Way. Vi gør tingene på vores måde – og det mener, at vi er de bedste af slagsen!
..
We are different. And proud of it!
Our employees are happy to be part of a team that we can be proud of. Our informal tone and our exceptional service is only seen very few other places in this line of business. Accordingly, we have named it The Summ Way. We do things our way – and we think this is the best way!….

 

….Lyder det interessant, så send os dit CV
..
If it sounds interesting, send us your CV….

 

DK
EN