samlet6.jpg

CFO services

 
 

CFO services

….Har din virksomhed brug for en CFO?
Summ kan tilbyde dig et kompetent team af kvalificerede medarbejdere med mange års erfaring.
Vi har været fungerende CFO’ere for et væld af virksomheder inden for en bred vifte af brancher.
Med en CFO fra Summ er du sikker på at modtage opdateret og kompetent viden på højt plan.
Vi hjælper vores kunder med alle områder inden for økonomi, herunder:

Budgettering
Cash-flow analyser
Rapportering
Kontakt med revisor
Kontakt og forhandling med banken
Sparring med ledelsen
Kvalitetssikring af bogholderi
Controllerfunktionen
Optimering af arbejdsgange..

Is your business in need of a CFO?
Summ can offer you a competent team consisting of highly qualified employees with several years of experience.
We are offering CFO-services to numerous companies within different business areas.
With a CFO from Summ, you are ensured to receive updated and competent high-level knowledge.
We assist our clients with all areas of finances, including:


Budgeting
Cash flow analyzes
reporting
Contact with the auditor
Contact and negotiation with bank
Sparring with management
Quality assurance of bookkeeping
Controller functions
Workflow optimization….

 
 

 

….Hvorfor leje en CFO?..why hire a cfo?….

karriere6.jpg

….CFO på deltid..Part time CFO services….

….Er din virksomhed nået til et punkt, hvor I har brug for en CFO til at holde sammen på trådene i økonomiafdelingen?

For mange virksomheder i denne situration vil dilemmaet ofte være, at de ikke har behov for en CFO på fuldtid. Og at en dygtig CFO vil udgøre en væsentlig lønudgift for virksomheden

Summ har svaret på dette dilemma.

Hos os kan du få en erfaren CFO på deltid, så du kan få CFO services på højeste niveau uden at have den tunge lønudgift ved at have en CFO på fuldtid.

En CFO fra Summ vil effektivt optimere din økonomifunktion, så du vil opleve en strømlinet økonomifunktion med al den kyndige rådgivning, som du måtte behøve.

Som CFO tilrettelægger vi opgaverne i samarbejde med dig, så du får en skræddersyet løsning til netop din virksomhed. Det betyder, at du kan spare omkostninger ved en fuldtids-CFO, mens du kan nyde godt af rådgivning, rapportering, styring og optimering fra en CFO på højeste niveau.
..Has your company reached a point where a CFO is a necessity to keep your financial department running smoothly?

For a lot of companies in this situation, the dilemma is often that they don't need a CFO working full-time and competent CFOwill often come at a large expense for the company

Summ has the answer to this issue.

With Summ you can get an experienced CFO, working part-time, which gives you the benefits of highly qualified CFO without the full-time expense.

A CFO from Summ will efficiently optimize your finance function in the company, leaving it more streamlined with all the expert counselling you need.

As your CFO we will organize the tasks in collaboration with you, so you receive a tailored solution, made specially for your company. This means you save the expenses of a full-time CFO while enjoying top quality advice, reports, control and optimization from your own part-time CFO….

 
 

….Sygdom eller barsel

Hvis jeres nuværende CFO er væk i en længere periode, kan Summ træde til med meget kort varsel.
Vi har erfaring inden for mange brancher og kan straks overtage den nuværende CFO’s rolle og opfylde din virksomheds behov for finansiel rådgivning, rapportering, ledelse mv
..

Illness or maternity leave

If you current CFO is absent for a longer or shorter period of time, Summ can substitute on short notice.
We have thorough experience from several businesses and we are able to quickly take over the current CFO’s role and fulfill your company’s need for financial advice, reports, management etc….

 
 
3.jpg

….Spidsperioder..Peak-periods….

….Virksomheder oplever til tider spidsperioder i økonomiafdelingen.
Vi står klar med kyndige medarbejdere, der kan aflaste jeres økonomiafdeling i spidsperioder eller træde til som ansvarlige for en akut opstået opgave..Companies experience peak periods in their financial departments from time to time.
We are ready with competent employees who can relieve your financial department in peak periods or stand in as responsible for an acute, urgent task….

 

….Hvad siger vores kunder?..What do our clients say?….

 
 

Landson Emission Technologies

….(Mellemstor produktionsvirksomhed i Svendborg der primært udvikler og sælger Diesel Partikel Filtre)..(Medium sized production company in Svendborg, that primarily develops and sells diesel particle filters)….

….“Summ har været en uvurdelig hjælp for os. Vores virksomhed har på nuværende tidspunkt ikke behov for en fuldtids-CFO, men vi har i allerhøjeste grad behov for en konsulent, der har stor erfaring og kan agere CFO på deltid. Med Summ på holdet har vi fået det bedste fra begge verdener. Vi får opfyldt vores behov for en CFO og får den vej igennem alt den rådgivning, sparring og rapportering, som vi har behov for. Summ har derfor spillet en helt afgørende rolle for, at vores økonomifunktion er optimeret, og vi føler, at rollen som CFO er udfyldt."..
“Summ has been an invaluable help for us. Our company has no need for a full-time CFO currently, but we definitely need a consultant, who has lots of experience and can work as part-time CFO. With Summ on board we have the best of both worlds. We have our needs for a CFO satisfied which means we get all the advice, sparring and reporting we need. Summ has therefore played a decisive role in making sure our financial department is optimized and we feel the role as CFO has been fulfilled….

 

Audiovox

….(Mellemstor produktions- og handelsvirksomhed der opererer med salg af ørepropper og høreværn)..(Medium sized production- and trade company which operates with the sale of earplugs and ear defenders)….

….”Vi har benyttet os af Summs CFO services gennem mange år. Vores oplevelse har altid været, at kvalitet er nøgleordet hos Summ. De har formået at levere en CFO på deltid, der altid leverer til tiden og i topkvalitet. Vi har egen bogholder og har derfor benyttet Summ i forbindelse med blandt andet månedlig rapportering, forhandling med banken, budgettering og sparring med ledelsen. Summ har desuden altid leveret kyndig og kompetent rådgivning. I 2018 har Summ bistået med at frasælge en del af Audiovox til en af de største selskaber i Danmark. Dette blev gjort på meget professionel vis, og Summ leverede alt due dilligence-materiale, ligesom Summ stod for forhandlingerne i forbindelse med den endelige handel. Hos Audiovox er vi utroligt glade for vores fortsatte samarbejde med Summ.”..
We have made use of CFO services provided by Summ throughout many years. Our experience have always been that quality is the key word at Summ. They have been capable of providing a part-time CFO, who always delivers quality on time. We have our own bookkeeper and have therefore used Summ’s services regarding monthly reports, bank negotiations, budgets and sparring with the management. Summ has also always provided competent counselling. In 2018 Summ assisted in selling a part of Audiovox to one of the largest companies in Denmark. This was done very professionally and Summ also delivered due diligence material, just as they oversaw negotiations regarding the final deal. We at Audiovox are very happy with our continuing cooperation with Summ….

 
 

Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores ydelser:

Telefon: (+45) 29 33 33 55


Email: info@summ.dk

 


DK
EN